Skip to content

Cart

Your cart is empty

Tự Công Bố Sản Phẩm

Niêm yết Tự công bố Sản phẩm của Công ty TNHH Thai Wah Việt Nam.

Sản phẩm

Tên hồ sơ

Link

Miến khô TCB 45. Thai Wah. 2023- Miến khô Nhấp vào đây  
Miến đậu xanh Song Long TCB 01. Thai Wah.2018-Miến đậu xanh Song Long Green Nhấp vào đây  
Miến dong Song Long TCB 33. Thai Wah.2022-Miến Dong Song Long Nhấp vào đây
Miến tươi Song Long TCB 39.Thai Wah.2022-Miến Tươi Song Long Nhấp vào đây  
Miến ăn liền Song Long vị mì thuyền Thái TCB 30.Thai Wah.2021-Miến ăn liền Song Long vị mì thuyền Thái (DD Ready Brand-Boat Noodle Nhấp vào đây  
Miến ăn liền Song Long vị cay siêu đẳng TCB 31.Thai Wah.2021-Miến ăn liền Song Long vị cay siêu đẳng (DD Ready Brand-Super Spicy) Nhấp vào đây  
Miến ăn liền Song Long vị Tom Yum TCB 32.Thai Wah.2021-Miến ăn liền Song Long vị Tom Yum (DD Ready Brand-Tom Yum)  Nhấp vào đây  
Miến ăn liền Song Long vị súp hồng Yentafo TCB 44. Thai Wah. 2023- Miến ăn liền Song Long (vị súp hồng Yentafo) Nhấp vào đây